Tvorba webových stránek

Webová stránka je dokument, který je možné pomocí webového prohlížeče zobrazit na displeji počítače či jiného zařízení. Webové stránky jsou obvykle poskytované v rámci World Wide Webu. Informace jsou prezentovány ve formě hypertextu, který je vytvořen použitím značek HTML nebo XHTML. Stránky se skládají z textu, multimediálních dat (obrázky, videa, zvuky,…) a odkazů, které umožňují přechod na další webové stránky.

Webové stránky mohou být uloženy v podobě souborů na pevném disku nebo je poskytují webové servery prostřednictvím počítačové sítě nebo Internetu, kde jsou přenášeny pomocí protokolu HTTP.

Stránky mohou být statické (obsahují stále stejný obsah, jsou uloženy v souborech) nebo dynamické (mění svůj obsah v čase, vytváří je program na straně webového serveru). Stránka se může měnit i přímo v prohlížeči použitím skriptovacích jazyků, Javy, ActiveX a dalších technologií.

Úspěšnost webových stránek záleží nejen na kvalitě technického a grafického zpracování, obsahu webu nebo aktuálnosti informací, ale také na síti kontaktů, které webové stránky sdružují. Čím více je webová stránka oblíbena na jiných webových stránkách, které na ni odkazují, tím lépe je web hodnocen vyhledávači a zařazován na vyšší pozice ve fulltextovém vyhledávání. Odborné zpracování či přepracování webových stránek je komerční služba, kterou nabízejí četné firmy.


Obsah

1 Typy webových stránek
1.1 Firemní webové stránky
1.2 Mobilní verze webových stránek
1.3 Osobní webové stránky
1.4 Další typy
1.5 Další možnost dělení
2 Tvorba webové prezentace
3 Související články
4 Reference
5 Externí odkazy

Typy webových stránek


Tento článek zřejmě obsahuje výsledky vlastního výzkumu nebo neověřená tvrzení.
Můžete pomoci Wikipedii tím, že přidáte reference. Podívejte se na diskusní stránku, kde mohou být uvedeny další detaily.
Pro vkladatele šablony: Na diskusní stránce zdůvodněte vložení šablony.
Firemní webové stránky

Firemní webové stránky jsou informačním webovým serverem provozovaným obchodní společností, nevýdělečnou organizací nebo jinou organizací registrovanou v obchodním rejstříku, za účelem oficiální prezentace společnosti a nabízených produktů či služeb. Cílovou skupinou firemních webových stránek jsou většinou potenciální zákazníci, současní zákazníci, obchodní partneři, zaměstnanci, akcionáři či odborná veřejnost. Korporátní webové stránky jsou webovým serverem velké obchodní organizace, jež obvykle obsahují souhrnné informace o všech obchodních činnostech a složkách, které náleží korporaci. Korporátní weby obvykle běží na rozsáhlém redakčním systému, který si sami spravují. Cena takové projektu může být v řádu statisíců. Malým firmám často stačí jednoduchý web, který si vytvoří sami nebo pořídí s náklady v jednotkách tisíců. [1]
Mobilní verze webových stránek

V dnešní době, kdy je téměř polovina přístupů na web realizována prostřednictvím mobilních zařízení[2], je optimalizace pro mobilní zařízení v podstatě nutností. Možností, jak web optimalizovat je několik.

Prvním způsobem je mít stránku, která se sice na mobilním zařízení „nerozsype“, ale do optimalizované stránky má daleko. Procházení takové stránky je z důvodu nezbytného rolování do stran velmi nepřehledné a dlouho trvá dostat se k vyhledávaným informacím.
Jinou možností je oddělená, na hlavním webu nezávislá stránka optimalizovaná pro mobilní zařízení, jejíž adresa začíná na místo obvyklých www m. Jedná se většinou o stránku zúženou do jednoho sloupce s několika málo podstránkami, jejíž šířka se automaticky přizpůsobuje zařízení. Dále je nutné klasické stránky opatřit jednoduchým skriptem, který rozpozná mobilní zařízení a přesměruje ho na mobilní verzi stránek. Tuto možnost používá většina webů včetně Wikipedie: mobilní a klasická Wikipedie.
Poslední možností je responsive webdesign, pomocí kterého je možné mít pouze jeden web, který se sám dokáže adaptovat jak displeji počítače, tak mobilního zařízení. Vývoj takového webu je však velmi nákladný a nedokáže ho vytvořit každý. Tento typ webu používá např. hlavní strana serveru Seznam.cz[1].

Osobní webové stránky

 

Osobní webové stránky jsou zřizovány fyzickými osobami a to buď za účelem prezentace jich samotných, nebo společenství, do kterých jsou tito lidé zapojeni (např. rodinné nebo komunitní webové stránky). Fyzické osoby také často vytvářejí stránky týkající se jejich osobních zájmů a zálib (zájmové weby).
Další typy

Produktové webové stránky


Microsite
Instantní webové stránky – předem připravené webové stránky i zdarma (nejčastěji s vlastním redakčním systémem) s možností výběru nabízené grafiky od dodavatele
Zážitkové webové stránky
Komunitní webové stránky
Internetové portály

Další možnost dělení

Databáze a nástroje (vyhledávače, slovníky,...)
Sociální sítě a komunitní servery
Propagační webové stránky
Blogy
Zpravodajské servery a média

Tvorba webové prezentace


Tento článek zřejmě obsahuje výsledky vlastního výzkumu nebo neověřená tvrzení.
Můžete pomoci Wikipedii tím, že přidáte reference. Podívejte se na diskusní stránku, kde mohou být uvedeny další detaily.
Pro vkladatele šablony: Na diskusní stránce zdůvodněte vložení šablony.

Průzkum existující webové prezentace (pokud existuje), marketingového plánu a dosavadní marketingové komunikace
Analýza konkurence na Internetu, vymezení cílové skupiny webových stránek
Kreativní koncepce a vytvoření strategie optimalizace pro vyhledávače (SEM, SEO)
Vystavění technické koncepce – výběr vhodných modulů redakčního systému (pokud bude nasazován) a jejich zapojení do struktury a funkcí webu
Tvorba informační struktury(mapa webu) a grafického návrhu webu
Kódování webových šablon (HTML, CSS) a napojení redakčního systému (CMS, WCMS)
Tvorba obsahu – copywriting, SEO úprava dodaných materiálů
Testy funkčnosti
Spuštění projektu
Helpdesk, periodické analýzy návštěvnosti, aktualizace redakčního systému, poradenství

 

Reference
SpolehlivyWeb.cz Nízkonákladová tvorba responzivních webů

Strategie.e15.cz Polovina přístupů na internet je z mobilních zařízení.